Versenyszabályzat
XXII. Magyar Borok Útja Rallye
2017. augusztus 25-27.

A Magyar Borok Útja Rallye Kft. (a továbbiakban: Rendező) 2017. augusztus 25-27. között megrendezi és lebonyolítja a XXII. Magyar Borok Útja Rallye megnevezésű versenyt, melyen versenyzőként részt veszek.

Mint a XXII. Magyar Borok Útja Rallye (a továbbiakban: rendezvény) nevezett versenyzője a rendezvényen való részvételem érdekében a jelen okirat elolvasásával és elfogadásával igazolom, hogy a mai napon az alábbiakat tudomásul veszem, a jelen nyilatkozatban foglalt versenyzői kötelezettségeket megismertem, azok teljesítésére kötelezettséget vállalok:

  • Magamra nézve kötelezően elfogadom a rendezvény azon kiemelten fontos szabályát, miszerint a rendezvény nem gyorsasági autóverseny, éppen ezért a rajttól a célig hangsúlyozottan a közúti közlekedés szabályainak mindennemű betartásával kell közlekedni, (kivéve a külön kijelölt, zárt területű ügyességi versenyhelyszíneket) különös tekintettel a sebességhatárok, valamint a zéró toleranciaszabályának KRESZ szerinti betartására.

 

  • Rendelkezem érvényes, B kategóriás jogosítvánnyal és vezetői gyakorlattal.

 

  • Kijelentem, hogy a rendezvényen részt vevő gépjárművem érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, a gépjárműnek a rendezvényen történő használatára korlátozás nélkül jogosult vagyok. A rendezvény ideje alatt a szükséges autópálya matricáról magunk gondoskodunk, annak díját és a gépjármű üzemanyagköltségét is magunk viseljük.

 

  • A versenykiírásban foglalt feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elfogadok, tudomásul veszem továbbá, hogy a Rendező a rendezvény időtartama alatt szükséges esetben jogosult a versenykiírás megváltoztatására végrehajtási utasítás formájában a versenyzők tájékoztatása mellett.

 

  • Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen saját kockázatomra és felelősségemre veszek részt, a rendezvényen bekövetkező bárminemű saját kár, (gépjármű meghibásodás, baleset, vagyoni vagy személyi károsodás) esetén semmilyen kártérítési igénnyel nem élhetek a verseny Rendezőjével szemben, ilyen jellegű kárigény érvényesítéséről kifejezetten lemondok. Esetlegesen felmerülő kárt vagy magunk viseljük, vagy saját biztosításunk terhére rendezzük, illetve a rendezvény Rendezőjétől független harmadik személlyel szemben érvényesítjük csak.

 

  • Abban az esetben, ha károkozóként (másnak az autójában, egyéb vagyontárgyaiban, személyében) baleset részeseivé válok, a vonatkozó előírások betartásán túl, a Rendezőt az elvárható lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnom kell.

 

  • Tudomásul veszem, hogy amennyiben a rendezvényen bármely versenyző személyi sérüléssel járó balesetet okoz vagy balesetet szenved, a Rendező jogosult a rendezvény leállítására. Ebben az esetben a Rendező a versenyzők felé kártérítésre nem kötelezhető, a baleset okozója pedig a rendezvény leállításával a Rendezőnek okozott kárért kártérítési kötelezettséggel tartozik.

 

  • A rajtszámmal és támogatói matricákkal ellátott, a rendezvényen részt vevő személygépkocsikon egyéni matricák is elhelyezhetők. Kötelezettséget vállalok ugyanakkor arra, hogy a rendezvény időtartama alatt a Rendező által átadott rajtszámot és támogatói matricákat a rendezvény időtartama alatt a Rendező által előzetesen meghatározott módon és helyen elhelyezek.

 

  • A rendezvényekről fotó- és videó felvételek készülnek. A rendezvényen való részvétellel egyidejűleg elfogadom, hogy amennyiben olyan képi felvétel készül, amelyen látható vagyok, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem lépek fel, sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. Kérésre a fotókat a holnapunkról az oldal rendszergazdája 24 órán belül eltávolítja.

 

 

Légy részese a Rallyenak!

Légy részese a Rallyenak!